• صبح روز نوزدهم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری که «ابن ملجم مرادی» حضرت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) را شهید کرد. چشمِ امید مردم به سوی آن نور پاک و آن […]
  • روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یکی از کوچههای کوفه نشسته بود، مردی سلام نموده و گفت: من از رعیت و اهل بلاد توهستم، امام علی علیه السلام فرمود: این […]
  • داوری امام حسن (ع) عصر خلافت امام علی(ع) بود، قصابی را که چاقوی خون آلود در دست داشت، در خرابه ای دیدند و در کنار او جنازه خون آلود شخصی […]