گسترش و ترویج علوم, نقش تربیتی و ارشادی

آموزشهای امام حسن

شنیدید که امام را عطایائی بود و در مواردی بسیار بخشش و عنایاتی به مردم داشتند. در ضمن عطایا یا سعی بر این بود که آموزشی نیز صورت گیرد و مردم از مسائل مربوط به حیات آگاهی یابند.
فردی از امام درخواستی کرد. و امام در ضمن عطایش به او چنین فرمود: ای مرد: آگاه باش که سوال و درخواست جز در سه مورد مجاز نیست: یا هذا ان المساله لا یحل الا فی احدی ثلاث:
۱- دم مضجع به هنگامی که دیهای از خون بر گردن دارد و نمیتواند خونبها بدهد.
۲-او دین مقرح بدهکاری باشد که از عهده پرداخت دین برنیاید.
۳- و فقر مدقع فقر و درماندهای باشد که دستش به جائی بند نباشد.
– ففی ایها تسال؟ سوال تو به مناسبت کدامیک از اینهاست؟
– قال فی وجه واحده من هذه الثلاث جواب داد اتفاقا در مورد یکی از سه مورد فوق است. و امام خواستهاش را پاسخ مثبت داد [۴۸۸].
[صفحه ۳۳۶]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *