معجزات و کرامات

آگاهی امام حسن (ع) از شهادت و قاتل خویش

یکی از ویژگیهای ائمهی دین علیهم السلام آگاهی به همهی حوادث آینده از جمله آگاهی به نحوهی شهادت خود و شناخت قاتل
خود میباشد. امام حسن علیه السلام در بیانی خبر از شهادت خود داده و قاتل خود را معرفی نموده و از قصاص قبل از جنایت پرهیز
میکند. أن الحسن علیه السلام قال لأهل بیته: انی أموت بالسم کما مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قالوا: و من یفعل
ذلک؟ قال علیه السلام: امرأتی جعده بنت الأشعث بن قیس، فان معاویۀ یدس الیها و یأمرها بذلک. قالوا: أخرجها من منزلک و
.[ باعدها من نفسک. قال علیه السلام: کیف أخرجها و لم تفعل بعد شیئا و لو أخرجتها ما قتلنی غیرها، و کان لها عذر عند الناس [ ۳۰۸
[صفحه ۲۲۶ ] (امام حسن علیه السلام خطاب به خانوادهی خویش فرمود: من مانند جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سم
کشته میشوم. گفتند: چه کسی این کار را خواهد کرد؟ فرمود: همسرم جعده، دختر اشعث بن قیس زیرا معاویه وی را تحریک
کرده و بدین کار دستورش میدهد. گفتند: او را از خانهی خویش بیرون کن و از خود دور ساز فرمود: چگونه او را بیرون کنم در
حالی که هنوز هیچ کاری صورت نداده است. هر چند که اگر بیرونش هم کنم، کسی جز او مرا نخواهد کشت، افزون بر آن که
(.« که چون مرا بیجهت طلاق داده است، من از او کینه در دل داشتم » نزد مردم بهانهای هم خواهد داشت
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *