شهادت

آگاهی امام حسن مجتبی علیه السلام از شهادت خویش

آگاهی امام مجتبی علیه السلام از شهادت خویش

در کتاب عجایب و معجزات شگفت انگیز از چهارده معصوم آمده است:

روزی حضرت امام حسن علیه السلام به اهل بیت خود فرمود: من مانند رسول خدا صلی الله و علیه و آله بوسیله زهر شهید خواهم شد.

عرض کردند: چه کسی این کار را خواهد کرد؟ حضرت فرمود: همسر من، جعده دختر اشعث بن قیس این کار را خواهد کرد. معاویه پنهانی برای او زهر می فرستد و به او دستور می دهد تا آن را به من بخوراند.

عرض کردند: او را از خانه خود بیرون کن و وی را از خود دور گردان.

امام حسن علیه السلام فرمود: چگونه او را از خانه بیرون کنم در حالی که هنوز او کاری انجام نداده است. اگر او را بیرون کنم به غیر از او، کسی مرا نخواهد کشت و نزد مردم عذر و بهانه ای خواهد داشت.

مدتی بعد معاویه مال بسیاری را با زهر کشنده ای برای جعده فرستاد و پیام داد؛ اگر این را به امام حسن علیه السلام بخورانی من صدهزار درهم به تو می دهم و تو را به ازدواج پسر خود یزید در می آورم.

روزی بسیار گرم و سوزان امام حسن علیه السلام روزه و بسیار تشنه بود، در هنگام افطار آن ملعونه شربت شیری را که در آن زهر ریخته بود برای امام حسن علیه السلام آورد. وقتی حضرت آن را آشامید و زهر را در بدن خود احساس نمود، فرمود: ای دشمن خدا؛ مرا کشتی، خدا ترا بکشد. به خدا سوگند؛ بعد از من آسایش نخواهی یافت، آن ملعون ترا فریب داده است و خدا تو و او را به عذاب خود معذب خواهد کرد.

بعد از دو روز درد جانکاه به جد بزرگوار و پدر عالی مقام خود ملحق گردید.

معاویه ملعون نیز به وعده هایی که به او داده بود وفا نکرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *