ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

آینده امام حسن

بخشی از مواضع رسول خدا (ص) در مورد آینده این کودک است که مقدمات آن را رسول خدا (ص) خبر داده بود. او با بیان پارهای از حوادث آینده هم میخواست دیگران را در جریان امور بعدی بگذارد و هم درس تحمل و مقاومت را در برابر شدائد و مشکلات حاصله ایجاد کند.
علی (ع) فرماید: من (ع) و فاطمه (ع)، حسن (ع) و حسین (ع) نزد پیامبر (ص) بودیم. رسول خدا (ص) توجهی به ما کرد و گریست پرسیدم یا رسول اله چه چیز شما را میگریاند؟ فرمود آن چیزی که پس از من بر شماها وارد میآید.
برای فرق تو ضربه شمشیر است، و برای پیکر فاطمه (ع) لطمه و ضربه در، و برای حسن (ع) نیزهای بر بدن از مسمومیت، و برای حسین (ع) ریختن خون و کشته شدن از تیر و شمشیر. علی (ع) فرمود همه ما گریتسیم و معروض داشتیم ما برای بلاء و ابتلاء خلق شدهایم [۹۱].
[صفحه ۶۴]
رسول خدا (ص) دربارهاش فرمود: انه سیکون بعدی هادیا مهدیا، هدیه من رب العالمین لی، ینبیء عنی و یعرف الناس آثاری و یحیی سنتی، و یتولی اموری فی فعله، ینظر الله الیه و یرحمه، رحم اله من عرف ذلک… [۹۲] این فرزند پس از من به زودی هادی و مهدی خواهد بود، هدیهای از جانب پروردگار برای من است از من خبر خواهد داد، آثار مرا به مردم خواهد شناساند، سنت مرا زنده خواهد کرد، امور مرا سرپرستی خواهد نمود و…
[صفحه ۶۵]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *