احادیث و سخنان

اتهامات به امام حسن و امام علی در مجلس معاویه

پس از گفتگوی آغازین امام علیهالسلام با معاویه، صحنه گردانان معرکه؛ از قبیل عمرو بن عثمان، عمرو بن عاص، ولید بن عقبه، عتبه بن ابیسفیان و مغیره بن شعبه وارد صحنه شدند و هر کدام با حرارت در برابر دیگران مطالبی غیر منصفانه و غیر حقیقی را نسبت دادند که شنونده منصف و علاقهمند به اهل بیت علیهمالسلام از آن رنج میبرد و ما از آن جهت که پاسخهای امام علیهالسلام ناظر بر گفتههای آنان بوده، اتهامات و مطالب ناروای آنان را به صورت فهرست میآوریم:
الف) بنیامیه در جنگ بدر هفده کشته دادهاند که باید از بنیهاشم انتقام
[صفحه ۲۲۵]
گرفت، آن هم بعد از آن که پدر تو در کشته شدن عثمان شرکت داشته است.
ب) تو ای حسن بن علی، ادعا کردهای که خلافت به تو میرسد، در حالی که خرد و توان آن را نداری؟
پ) پدرت علی علیهالسلام به خاطر دوستی دنیا و سلطنت بر عثمان عیبجویی کرد و سپس در قتل او مشارکت نمود.
ت) ما تو را به این جا دعوت کردهایم تا تو و پدرت را دشنام دهیم، اما پدرت را خدا به تنهایی سزایش را داد و ما را بینیاز از پرداختن به وی نمود، اما اگر تو به دست ما کشته شوی، هرگز بر ما گناهی نیست و مردم نیز ما را سرزنش نخواهند کرد.
ث) پدرت علی علیهالسلام ابوبکر را مسموم کرد و در توطئهی قتل عمر بن خطاب دست داشت.
ج) شما مدعیان چیزهایی بودهاید که حقیقت ندارد.
چ) پدرت با رسول خدا صلی الله علیه و آله دشمنی داشت. او شمشیری بلند و زبانی گویا داشت، زندهها را میکشت و مردگان را متهم و معیوب میساخت.
ح) تو و پدرت در قتل خلفای قبلی شرکت داشتید، با ابوبکر درست بیعت نکردید، در حکومت عمر کارشکنی میکردید و عثمان را کشتید. او مظلوم شد و امروز معاویه ولی مقتول مظلوم است.
ای حسن علیهالسلام سلطنت و نبوت در خاندان شما جمع نخواهد شد. [۳۶۲].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *