از دیدگاه اهل سنت

اتهام کثرت طلاق در روایات اهل سنت

۱٫ ابنشهر آشوب از کتاب قوت القلوب ابوطالب مکی نقل میکند:
«همانا او (حسن بن علی) با ۲۵۰ زن ازدواج نمود و گفته شده سیصد زن!
[صفحه ۳۵۰]
علی از این ماجرا رنج میبرد و زجر میکشید تا این که روزی در خطبهاش فرمود: حسن را زن ندهید که او زیاد طلاق میدهد…» [۵۸۸] ابوطالب مکی اضافه میکند: «و حسن چنان بود که گاهی چهار زن برای او عقد میشد و او قبل از آن چهار زن را طلاق میداد.» [۵۸۹].
۲٫ بلاذری مینویسد: «ازدواج کرد حسن بن علی [علیهماالسلام] با نود زن، سپس علی فرمود: آن قدر حسن ازدواج کرد و طلاق داد که میترسم عمل او سبب دشمنی دیگر اقوام و قبایل علیه ما گردد.» [۵۹۰].
۳٫ محمد بن سعد کاتب و نویسندهی محمد بن عمر واقدی به نقل علی بن الحسین علیهماالسلام آورده است: «حسن [علیهالسلام] مطلاق (پرطلاق) بود و هیچ زنی را طلاق نمیگفت جز آن که آن زن، وی را دوست داشت و شمار آنان به نود تن رسید.» [۵۹۱].
۴٫ در کتاب روضه الصفا آمده است: «امیرمومنان حسن [علیهالسلام] پیوسته زن میگرفت و طلاق میداد، از این جهت امیرمومنان علی [علیهالسلام] میگفت: دختران خود را به پسر من تزویج نکنید که مذواق (کامگیر) و مطلاق (زیاد
[صفحه ۳۵۱]
طلاقدهنده) است!» [۵۹۲].
با توجه به آنچه گذشت، دیگر نیازی به بحث پیرامون مضمون روایات فوق نیست و اتهامات بیپایه و کاذب آنها برای هر فرد منصف و عاقلی روشن است، لیکن روشن شدن وضع راویان و قلم به دستان این گونه اخبار لازم است، تا عمق کینهی حکام ستمگر و اهداف شوم آنان نسبت به امام مجتبی علیهالسلام و فرزندان به پاخاستهی آن بزرگوار روشنتر گردد. و دیدگاه جامعتری به ما و جامعهی اسلامی در برخورد با این گونه توطئهها ببخشد.
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *