احادیث احکامی

احادیث امام حسن علیه السلام – بهترین چشم و گوش و دل

بهترین چشم و گوش و دل
(إِنّ أبْصر الأبـْصارِ ما نفذ فِی الخیرِ مذْهبُهُ، و أسْمعُ الاْسـْماعِ ما وعی التّذْکیر و انْتفع بِهِ، أسْلمُ الْقُلُوبِ ما طهُر مِن الشُّبُهاتِ.)
همانا بیناترین دیده ها آن است که در طریق خیر نفوذ کند، و شنواترین گوشها آن است که پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالمترین دلها آن است که از شبهه ها پاک باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *