پدر و مادر (شجره نامه)

احتجاجات حضرت فاطمه

مساله فدک تنها یک مساله اقتصادی نبود که شاید بعد سیاسی آن در آن روزگار به مراتب بیشتر و مهمتر بود. زیرا خصم میخواست حاکمیت و قضا و امر و نهی خود را تثبیت کند و به اخذ و رد بپردازد و نشان دهد که در نصب قضای شرعی حکم میدهد، اخذ میکند، اعطا دارد و…
فاطمه علیهاالسلام دختر پیامبر (ص) خلیفه وقت را به محاکمه و محاجه کشاند و خطابه او در مسجد و در پشت پرده، در حالی که مهاجرین و انصار آن را میشنیدند بس معروف و هم اکنون در دست است و در آن نکات مهم و ارزندهای را مورد اشاره قرار داد که تنها وجود همان خطابه برای اثبات عظمت فاطمه علیهاالسلام کافی است.
بر اساس آیات قرآن، دعوی ابوبکر را که پیامبران ارثی از خود بر جای نمیگذارند رد کرد. در برابر او شهود اقامه کرد، حسن (ع) و حسین (ع) را شاهد معرفی نمود که رد آن دو به نص سخن پیامبر (ص) مجاز نبود و سرانجام ابوبکر تسلیم شد. و قول بازگشت فدک را به فاطمه علیهاالسلام داد. ولی عمر در بین راه رای ابوبکر را نقض کرد. و اینکه در این راه چه مصائب و بلایائی در حضور چشمان حسن (ع) برای فاطمه علیهاالسلام پدید آمد قلم از ذکر آنها شرم دارد. (در این زمینه حتی تاریخ ابناثیر، طبری و دیگران مباحثی تکان دهنده دارند)
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *