احادیث و سخنان, نقش تربیتی و ارشادی

ارزش دوراندیشی در کارها از دیدگاه امام حسن (ع)

امام حسن علیه السلام پیرامون دوراندیشی نسبت به کارهای مختلف فرمود: قال علیه السلام: ان من طلب العباده تزکی لها، اذا أضرت
النوافل بالفریضۀ فارفضوها، الیقین معاذ للسلامۀ، من تذکر بعد السفر اعتد و لا یغش العاقل من استنصحه، بینکم و بین الموعظۀ
حجاب العزه، قطع العلم عذر المتعلمین، کل معاجل یسأل النظره، و کل مؤجل یتعلل بالتسویف [ ۳۶۶ ]. امام حسن علیه السلام فرمود:
(آن کس که در پی عبادت است، خود را برای آن پاکیزه کند. وقتی مستحباب به واجبات زیان رساند، رهایش کنید. یقین پناه
سلامتی است. هر کس دوری سفر داند، آماده شود. انسان خردمند به کسی که از او مشورت بخواهد، خیانت نمیکند و میان شما و
حکم فرماست، و دریغ کردن دانش از دانش پژوه، باعث عذر دانش « بزرگواری » و « سربلندی » [ میان موعظه، حجاب، [صفحه ۲۶۹
پژوهان است. هر نقدی خواهان ملاحظه است و هر نسیهای با امروز و فردا توجیه شود.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *