ازدواج و همسران, دیدگاه های دیگران

ازدواج امام حسن دیدگاه ابوالحسن مدائنی

و اما نسبت به ابوالحسن مدائنی اکتفا میکنیم به آنچه دانشمند و مورخ پرتوان علامه باقر شریف قرشی در «حیاه الامام الحسن بن علی» نوشته است. ایشان به نقل از کتب تراجم مینویسد: مدائنی از ثناگویان اموی بود که در تمجید و تقدیر از حکام اموی مبالغه میکرد. او اخبار خود را از «عوانه بن حکم، متوفای سال ۱۵۸ ه. ق.» گرفته است که وی عثمانی بود و برای حکام بنیامیه خبر میساخت و دیگر این که مدائنی تحت تاثیر افکار «سمره بن حبیب» که مولای او بود قرار گرفته بود و او صددرصد از دشمنان اهل بیت علیهمالسلام بوده است [۶۰۲] و در مدح و ثنای معاویه نیز اشعاری سروده است.
و مسلم بن حجاج صاحب صحیح مسلم از نقل مطالب و روایات توسط مدائنی خودداری کرد و ابنعدی در کتاب «الکامل» خود گفته است: احادیث
[صفحه ۳۵۴]
مدائنی از قوت و اعتبار برخوردار نیست و کمتر روایتی را ذکر میکند که مسند باشد. [۶۰۳].
حال آیا کسی که مبلغ امویان است و به نفع حکومت بنیامیه در مقابل اهل بیت علیهمالسلام موضعگیری میکند، دیگر جایی برای اعتماد بر نقل و سخن او میماند؟
روشن است که نتیجهی اخبار و روایات و نوشتار مورخانی که در راستای سیاست بنیعباس و بنیامیه قلم به دست گرفتهاند، چیزی جز اهانت به اهل بیت علیهمالسلام و ترور شخصیت آنان نبوده است آنان یا قلم به دستان سلاطین وقت بودهاند ویا ناآگاهانی بودهاند که روایاتی مرسل و بدون سند را با توجه به خوشبینی که داشتهاند نوشتهاند و باید گفت توجیهات و تاویلاتی همچون «همسران افتخاری یک شبه و چند روزه» و یا «به دنبال همسر همیشه باکره» و یا «داشتن ماموریتی از سوی خداوند» و… همهاش تطویل بلا فائده است، زیرا بنیان این موضوع (کثرت ازدواج و طلاق امام مجتبی) اتهام و لکهدار نمودن چهرهی پر فروغ فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله حسن بن علی علیهماالسلام و نهضتهای آزادیبخش تاریخ بوده است و بس.
[صفحه ۳۵۷]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *