ازدواج و همسران, دیدگاه های دیگران

ازدواج امام حسن دیدگاه ابوطالب مکی

بر نوشتههای وی اعتماد و اطمینان نیست، به خصوص آنچه را که در کتاب «قوت القلوب» آورده، زیرا در اواخر عمرش گرفتار جنون شده بود و هذیان میگفت. [۵۹۶] علمای رجال گفتهاند: او احادیثی را نقل کرده که اصل و اساس ندارد. [۵۹۷].
خطیب بغدادی گفته است: در کتاب «قوت القلوب» مطالب نا زیبا و زشتی وجود دارد که خود گواه بر دروغ بودن آنهاست [۵۹۸] و چنانچه کسی چیزی را از او نقل کند باید گفت از چگونگی حالش بیخبر بوده است.
با توجه به مطالب بالا آیا میشود به گفتههای اغراقآمیز او اعتماد کرد؟ به طور مسلم آماری را که وی نقل میکند فاقد ارزش است و اعتباری ندارد.
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *