ازدواج و همسران

افسانه در مورد زوجات امام حسن

از جلوههای مظلومیت امام شایعاتی است که برای او درست و آن را تبلیغ کردهاند و این شایعات بعدها جائی برای خود باز کرد و در بین مردم نسل بعد پخش شد و بالاخره به صورت تاریخ درآمد آن هم تاریخی که برای عدهای به صورت مسجل عرضه و تایید شد.
یکی از شایعات و اتهامات که بعدها حتی صورت بسیار جدی پیدا کرده است جریان تعدد زوجات و مساله طلاق است که از نظر ما و هر کس که کمی اندیشه خود را به کار گیرد در حد یک افسانه است.
او را متهم کردهاند که تمام عمر خود را به عیش و نوش در حرمها گذرانده و برای خود حرم سرائی را ترتیب داده بود و این سرگرمی سبب آن شده بود که از خلافت کناره گیری کند و اوقات خود را در میان زنان بگذراند!!
این اتهام افترائی است سنگین و بس دردناک، اگر چه عدهای از افراد خودی و مورخانی که به نظر ما شیعه ولی ساده اندیش بودهاند برای آن محملهائی درست کردهاند. ولی در این اندیشه غور نکردهاند که حاصل این طرز فکر داشتن امامی است که خوی شهوانی بر او غالب بوده و اسیر غرائز بوده است!! و چنین فردی نمیتواند حامل امانت امامت باشد.
[صفحه ۴۱۴]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *