معجزات و کرامات

امام حسن آگاهی از اسرار دیگران

امیرمومنان علیهالسلام روزی در «رحبه» [۱۲۳] به سر میبرد که مردی به حضورش آمد و اظهار ارادت کرد و گفت: من از رعایا و ارادتمندان کشور اسلامی شما هستم. حضرت فرمود: تو از رعیت و جمعیت ما نیستی، همانا برای پادشاه کشور روم سوالهایی پیش آمده که پیکش را نزد معاویه در شام فرستاده است و الان آن جاست، لیکن او در جواب عاجز ماند و تو را برای حل مشکلات خود نزد ما فرستاده است. آن مرد اظهار داشت: سخن شما درست است، اما من به صورت نهانی و مخفی بدین جا آمدهام و غیر از خداوند، کسی از حرکت من خبر ندارد.
امیرمومنان علیهالسلام فرمود: پرسشهایت را با یکی از دو فرزندم (حسن
[صفحه ۸۸]
و یا حسین) در میان بگذار.
گفت: از فرزندت حسن میپرسم.
امام مجتبی علیهالسلام رو به او کرد و فرمود: آمدهای که چنین سوالهایی را مطرح کنی: «کم بین الحق و الباطل؟ و کم بین السماء و الارض؟ و کم بین المشرق و المغرب؟ و ما قوس قزح؟ و ما العین التی تاوی الیها ارواح المشرکین؟ و ما العین التی تاوی الیها ارواح المومنین؟ و ما المونت؟ و ما عشره اشیاء بعضها اشد من بعض؟»
«فاصلهی بین حق و باطل چه مقدار است؟ چقدر فاصله است بین آسمان و زمین؟ میان مشرق و مغرب چه اندازه فاصله است؟ قوس و قزح چیست؟ کدام چشمه و چاه است که ارواح مشرکان در آن جا جمعند؟ ارواح مومنان در کجا جمع میشوند؟ خنثی کیست؟ کدام ده چیز است که هریک سختتر از دیگری است؟»
عرض کرد: یابن رسول الله درست است، پرسشهای من همینهاست که فرمودید:
امام علیهالسلام یک به یک را چنین توضیح داد:
ج ۱: بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است، آنچه را به چشم دیدی حق است و هر چه را با گوش شنیدی، آن را در آغاز باطل بدان.
ج ۲: فاصلهی بین آسمان و زمین، به اندازهی درخواست یک ستمدیده و یک لحظه چشم به هم زدن است و هر کس غیر این گوید دروغ است.
ج ۳: فاصلهی بین مشرق و مغرب به اندازهی حرکت یک روز خورشید است، صبحگاهان از مشرق طلوع میکند و شامگاهان غروب.
ج ۴: در مورد قوس و قزح [۱۲۴] فرمود: وای بر تو! قوس را به قزح نسبت مده،
[صفحه ۸۹]
زیرا قزح شیطان است و رنگین کمان، قوس خداست، زیرا بعد از بارش باران رحمت، علامت و نشانهی حاصلخیزی و برکت است و امانی است برای مردم از هلاکت و نابودی. [۱۲۵].
ج ۵: ارواح کفار و مشرکان در جایگاهی به نام «برهوت» جمع میشوند.
ج ۶: ارواح مومنان در جایگاه وسیعی به نام «سلمی» پناه میگیرند.
ج ۷: خنثی کسی است که جنسیت مردانگی و زنانگی وی مشخص نیست؛ او باید صبر کند تا بزرگ شود، چنانچه مرد است محتلم میشود و اگر زن است، حیض خواهد شد و سینههایش بیرون میزند و ظاهر میگردد و چنانچه روشن نشد، با چگونگی ادرار کردنش مشخص میشود: اگر جهش داشت (بر دیوار رسید) مرد است و اگر همانند شتر بر زمین ریخت و به پاهایش ترشح کرد زن است.
ج ۸: اما ده موجود محکم و سخت که هرکدام از دیگری مقاومتش بیشتر است:
«سنگ را خداوند محکم آفریده، لیکن محکمتر از آن آهن است که سنگ را قطعه قطعه میکند و مقاومتر از آهن آتش است که آهن را ذوب مینماید و سختتر از آتش آب است که آن را خاموش مینماید و سختتر از آب ابرهای بارانزا است که آن را از منطقهای به منطقهی دیگر حمل میکند و سختتر از ابرها بادها هستند که آنها را انتقال میدهند و محکمتر از آنها فرشتگانی هستند که آنان را جابجا مینمایند (و فرمان جابهجایی میدهند) و سختتر از آن فرشتگان، عزرائیل (ملک الموت) است که آنها را میمیراند و بالاتر از عزرائیل مرگ است که او را نیز میمیراند و از همهی اینها محکمتر و بالاتر فرمان خداوند – عز و جل –
[صفحه ۹۰]
است که مرگ را نیز میمیراند و خود باقی میماند.» مرد شامی رو به امام مجتبی علیهالسلام کرد، گفت:
«گواهی میدهم که تو فرزند رسول خدایی و همانا علی بن ابیطالب علیهالسلام سزاوارتر است برای خلافت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله از معاویه.»
او آن گاه به شام بازگشت و مطالب را برای معاویه نقل کرد.
معاویه جواب پرسشها را برای پادشاه روم ارسال داشت تا وجوهی دریافت کند، لیکن او در جواب معاویه نوشت:
«سوگند به عیسی مسیح که این پاسخ برخاسته از خاندان نبوت و رسالت است و ربطی به تو ندارد و من از این بابت وجهی به تو پرداخت نخواهم کرد.» [۱۲۶].
مانند این مطالب و روایات که هر یک نشانگر برتری علمی امام مجتبی علیهالسلام نسبت به دیگران است فراوان وجود دارد که ما به همین مقدار بسنده میکنیم.
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *