حوادث، وقایع، هجرت

امام حسن درساباط

از جانب سوم توطئه به این مقدار بسنده نمیشود، بلکه تا سجادهی امام گسترش مییابد. امام در مداین برای نیروهای اطرافش سخن میگوید، بعد از پایان خطبه فرصت طلبان جاهل فریب خورده به همراه عوامل نفوذی زبان انتقاد میگشایند. حرمت امام را میشکنند!
حتی در مظلم ساباط به خیمه امام هجوم آورده آن را غارت میکنند! حتی سجاده زیر پا و ردای امام را به غارت میببرند! [۲۱۱] به این اندازه هم بسنده نمیکنند با بیشرمی تمام جراح بنسنان عنان مرکب امام را گرفته، نیزه بر ران حضرت فرود میآورد، که ران حضرت تا بیخ شکافته میشود! به گونه که حضرت دیگر قادر به حرکت نمیباشد.
بدن حضرت را بر روی تخت نهاده به مداین منتقل میکنند،
[صفحه ۱۴۶]
حضرت در مداین مدتی ماندگار میشود تا زخم خود را التیام دهد. [۲۱۲]. آری عمق تزویر تا این مقدار است که میتواند صلابت سپاه اهل بیت را بشکند! معاویه بیجهت معاویه نیست و نام نشان فریبکاریاش بدون سبب ماندگار نشده است. معاویه وقتی یارای مقاومت را در میدان ندارد این گونه با تزویر مقاومترین سپاه را از پای در میآورد!
همان سیاستی که صفین را به سود خویش فرجام داد و فرصت تاریخی را از مالک اشتر گرفت و معاویه در آستانه هلاکت را نجات داد! اینک در ساباط مداین پدیدار شده است. همان سیاست و فریب کاری که با بالا بردن قرآن بالای نیزه سپاه علی را فریب داد و آنچنان شکاف ایجاد کرد با کمک نفاق سپاه امام رو در روی خود امام قرار گرفت! دوباره در ساباط آشکار شده است؛ آن هم به شکلی که شخص امام از هجوم نفوذهای معاویه و سپاهیان نادان همانند نهروانیها، در امان نمیماند!
مگر سپاه سترگ علی در صفین در آستانه پیروزی نبود؟ چگونه تزویر آن را به ذلت خاری نشاند و حکمیت را بر سپاه وی تحمیل نمود؟! اینک همان تزویر به شکل دیگر پدیدار شده است تا صلح را بر سپاه حسن (ع) تحمیل نماید. تزویر معاویه این بار از آستین خوارج ساباط پدیدار میشود و امام را بی یار و تنها در بیابان ساباط مینهد.
همانگونه که از آستین نهروانیها بیرون آمد و ذوالفقار علی (ع) را غلاف نمود.
آنگاه بعد از موثر واقع شدن تزویر در ایجاد سستی و شکاف بین سپاه امام مجتبی (ع) معاویه دو نماینده به نامهای عبدالله بن عامر و
[صفحه ۱۴۷]
عبدالرحمن بن سمره را به حضور امام در مداین میفرستند و موضوع صلح را رسما مطرح مینماید. و امام نیز در این شرایط حساس بحرانی پیشنهاد صلح را در مورد مطالعه قرار میدهد. [۲۱۳] تزویری که در صفین ذوالفقار را غلاف نمود، اینک بستر تلخترین سازش را در ساباط فراهم ساخته است و بنابراین این ادعا گزاف نیست که پیشنهاد صلح از جانب معاویه طراحی شود و معاویه زمینهی سازش را فراهم ساخته باشد.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *