امامت و رهبری، حاکمان زمان

امام حسن در دفاع از عثمان

خانه عثمان در محاصره شورشیان قرار گرفت و علی (ع) دوست نداشت که خلیفه کشی در جامعه اسلامی مد شود بدین خاطر فرزندان خود حسن (ع) و حسین (ع) را به حراست از عثمان واداشت. عثمان در یک بار آنها را از خود طرد کرد، ولی بارهای بعد که فشار و هجوم مردم به او بیشتر شده بود، کمک آنها را پذیرا شد.
[صفحه ۹۲]
مردم راه ورود آب را به خانه عثمان قطع کردند و علی توسط حسنین (ع) برای او آب فرستاد. و به همین گونه غذا و کمکهای دیگر، عثمان بارها علی (ع) را به خارج مدینه فرستاد که شورش مردم بخوابد!! و چون شورش بیشتر میشد مجددا او را به کمک میخواند تا حدی که امام در سخنی [۱۱۹] فرموده است که او مرا چون شتری آبکش به این سوی و آن سوی میکشاند!!
حسن در صف مدافعان عثمان (به حکم پدر) بود و این سخنی است که بزرگان از مورخان اهل سنت بدان اذعاندارند. ابناثیر مینویسد و کان (الحسن) من المبادرین الی نصره عثمان بن عفان [۱۲۰] این حضور و دفاع را برخی شدیدتر و پر دامنهتر ذکر کردهاند تا حدی که علی (ع) را در پرخاش به فرزند که چرا خوب از او دفاع نکردی و… [۱۲۱] و با این حال عثمان کشته شد و مرحله دیگری از تاریخ در اسلام ورق خورد.
[صفحه ۹۳]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *