سیره عملی و رفتاری

امام حسن در فکر نظامی

حسن اندیشه نظامی داشت و در طراحی جنگ و بسیج لشکر بسیار آزموده و پرجرات بود. میدانست چه جائی را برای استقرار لشکر و چه جائی را برای بسیج سربازان آماده سازد و ما در دوران کوتاه خلافت او شاهد صحنههائی از این قبیلیم.
[صفحه ۳۹۶]
انتخاب نخیله را برای لشکرگاه و انتخاب شهر مدائن و مسکن را برای اعزام سربازان و رویاروئی دشمن حکایت از دور اندیشی و حسابگری او در تهیه نقشه جنگی دارد. و البته این مساله درباره امام جای شگفتی بسیار نیست زیرا دوره کارآموزی جنگی را دوشادوش پدر و همراه با او آموخته بود. اگر چه اسنادی هم نشان میدهند که او در عصر عثمان و قبل از او در دوران عمر نیز در جنگها و جبهههائی حضور داشته است [۶۲۵].
او در جمع آوری لشکر نیز مهارت خوبی را از خود نشان داد. در جریان جنگ جمل به کوفه رفت تا مردم را علیه عایشه و همراهان که در مقابل امام خود صف آرائی کرده بودند بسیج کند. در ضمن یک سخنرانی کوتاه جمع عظیمی را متوجه قتال کرد. و به آنان دلداری داده بود که حتی اگر یک نفر شما هم به یاوری امام بشتابد امیدوارم مهاجرین و انصار که به همراه او هستند برای شکست دشمن کافی باشند – و فرمود: ان تنصرو الله ینصرکم و یثبت اقدامکم [۶۲۶] پس خدای را یاری دهید تا خداوند شما را یاری دهد.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *