امامت و رهبری، حاکمان زمان

امام حسن شاهد دسیسه های معاویه

مقدمه
امام امیرالمومنین (ع) کمتر از پنج سال بر امت اسلام حکومت راند و در این مدت حسن بن علی (ع) شاهد ماجراهائی بود که هر کدام برای او درسی و برنامهای بودند. شرایط فکری او این اجازه را به او میداد که از همان دوران کودکی و خصوصا از دوران نوجوانی و جوانی شرایط زمان و شخصیتها را بشناسد و تصویرهائی از آنان در ذهن داشته باشد.
چهرههای منافق و موافق در زمان عثمان کاملا هویدا بودند و خاندان پیامبر (ص) نیکو میدانستند که فلان کس چگونه چهرهای است و موضعش در برابر اسلام و مسلمین چگونه و تا چه حد در خط اسلام و یا مباین با آن است.
زندگی در متن حکومت علی (ع) به حسن (ع) این زمینه را داده بود که درباره شرایط و اوضاع آگاهیهای تجربی بیشتری بدست آورد و بعدها در عصر حکومت خود از این تجارب بهرههای نیکوتری را بیابد. اینکه امام با قاطعیت در عصر حکومت خود از معاویه سخن میگوید و مردم را هشدار میدهد بدان خاطر است که از قبل به این شرایط و جریانات برخورد داشته است.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *