امامت و رهبری، حاکمان زمان

امام حسن (ع) حجت خدا در میان بندگان

صفحه ۱۱۴ از ۳۲۶
یکی از ویژگیهای ائمه علیهم السلام علم الهی آنهاست که اگر بخواهند میتوانند از همهی حقایق خبر دهند و این علاوه بر حجت
خدا بودن آنهاست که به واسطهی حجت خدا بودن نیز بر تمام عالم وجود اشراف کامل دارند. از جمله: پیرامون آگاهی آن
حضرت به لغات مختلف خود فرمود: قال علیه السلام: ان لله مدینتین احداهما بالمشرق و الأخری بالمغرب علیهما سور من حدید و
علی کل مدینۀ ألف ألف باب، لکل باب مصراعان من ذهب و فیهما سبعون ألف لغۀ، یتکلم کل واحد بخلاف صاحبه، و أنا أعرف
جمع اللغات و ما فیهما و ما بینهما و ما علیهما حجۀ غیری و غیر الحسین أخی [ ۲۷۱ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (خدای را دو شهر
است که یکی در خاور دیگری در باختر است. آنها را دیوارهایی از آهن است و هر شهری را هزار هزار دروازه است که هر
دروازهای را دو چهار چوب از طلاست و در آنها، هفتاد هزار گویش هست که هر کدام به خلاف رفیقش سخن میگوید و من
تمام آن گویشها را میدانم و نه در آنها و نه میان آنها و نه بر فراز آنها حجتی جز من و برادرم حسین نیست.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *