احادیث و سخنان

امام حسن (ع) و نکوهش یاران بی وفا

چون در مدائن بر امام حسن علیه السلام ضربت زدند زید بن وهب جهنی به خدمت آن حضرت رفت دید امام از درد به خود
میپیچد، گفت: ای پسر پیامبر! چه مصلحت میدانی؟ مردم متحیرند!. امام علیه السلام در پاسخ فرمود: أری والله أن معاویۀ خیر لی
من هؤلاء، یزعمون أنهم لی شیعۀ ابتغوا قتلی و انتهبوا ثقلی، و أخذوا مالی، والله لأن آخذ من معاویۀ عهدا أحقن به دمی و آمن به فی
أهلی خیر من أن یقتلونی فتضیع أهل بیتی و أهلی، والله لو قاتلت معاویۀ لأخذوا بعنقی حتی یدفعونی الیه سلما. فو الله لأن اسالمه و أنا
عزیز خیر من أن یقتلنی و أنا أسیره أو یمن علی فتکون سنۀ علی بنیهاشم الی آخر الدهر، و معاویۀ لا یزال یمن بها و عقبه علی الحی
منا و المیت [ ۵۶۲ ]. [صفحه ۳۶۴ ] امام حسن علیه السلام فرمود: (سوگند به خدا که میبینم معاویه برای من از اینان بهتر است. آنها
میپندارند که شیعهی من هستند، در حالی که آهنگ قتل مرا کرده و اثاثیهام را تاراج و مالم را غارت کردند.سوگند به خدا اگر
صفحه ۲۱۲ از ۳۲۶
که از معاویه تعهدی بگیرم که جانم را حفاظت کرده و خانوادهام را در امان دارم، بهتر از آن است که مرا کشته و خاندان و
خانوادهام از میان بروند. سوگند به خدا اگر با معاویه جنگ میکردم، [همین افرادی که در لشکر من جمع شدند] گردنم را
میگرفتند و تسلیم شده به او میسپرد. سوگند به خدا اگر که با او صلح کنم در حالی که عزت دارم بهتر از آن است که مرا در
حالی که اسیر اویم، بکشد یا اینکه بر من منت گذاشته [و آزادم سازد] و این، تا ابد ننگی برای بنیهاشم باشد و معاویه و فرزندان او
بر مرده و زندهی ما به خاطر آزاد کردن من، منت نهند.) زید بن وهب گفت: ای پسر پیامبر! شیعیان خود را مانند گوسفندانی
.[ بیشبان وامیگذاری؟. امام علیه السلام فرمود: وقوع این حوادث را از پدرم شنیدم [ ۵۶۳
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *