سیره عملی و رفتاری

امام حسن فراخوانی مردم کوفه به جنگ جمل

امام مجتبی علیهالسلام طی سخنانی خطاب به مردم کوفه برای سرکوبی منافقین داخلی چنین گفت:
«ایها الناس اجیبوا دعوه امیرکم، و سیروا الی اخوانکم فانه سیوجد لهذا الامر من ینفر الیه، و والله لان یلیه اولواالنهی امثل فی العاجل و الآجل و خیر فی العاقبه [العافیه] فاجیبوا دعوتنا و اعینوانا علی ما ابتلینا به و ابتلیتم، و ان امیرالمومنین یقول: قد خرجت مخرجی هذا ظالما او مظلوما، و انی اذکر الله رجلا رعی حق الله الا نفر فان کنت مظلوما اعاننی و ان
[صفحه ۱۴۸]
کنت ظالما اخذ منی، والله ان طلحه و زبیر لاول من بایعنی و اول من غدر، فهل استاثرت بمال او بدلت حکما؟ فانفروا فمروا بالمعروف وانهوا عن المنکر فسامح [فتسامح] الناس و اجابوا و رضوا [۲۲۵]؛
ای مردم! به دعوت امام و امیر خود پاسخ مثبت دهید و به کمک برادران مجاهد خود علیه شورشگران داخلی حرکت کنید، به طور مسلم کسانی امیرالمومنین علیهالسلام را یاری خواهند نمود. سوگند به خدا! چنانچه مردان هوشمند و با خرد او را یاری نمایند درس عبرتی برای آیندگان نزدیک و دور خواهد شد و عاقبت نیکی خواهید داشت، پس به دعوت ما پاسخ دهید و ا را بر آنچه ما و شما بدان مبتلا و دچار گشتهایم یاری نمایید.
همانا امیرالمومنین علیهالسلام میفرمود: من به سوی ناکثین – شورشیان در بصره – حرکت کردم تا آنان را به جای خود نشانم، در این حال از دو صورت خارج نیست. من یا ظالم و ستمگرم و یا مظلوم و ستمدیده. مردم! از خدا میخواهم مردی را برساند که جویای حقیقت باشد و حق خدا را در نظر بگیرد، چنانچه من مظلوم و ستمدیده هستم یاریام کند و اگر ستم میکنم ممانعت و جلوگیری نماید. سوگند به خدا طلحه و زبیر از اولین کسانی بودند که با من بیعت کردند و از اولین افرادی بودند که پیمان شکستند و خدعه نمودند، آیا از بیتالمال چیزی را به خود اختصاص دادهام و یا حکمی را دگرگون کردهام؟ پس حرکت کنید به سوی آنان و امر به معروف و نهی از منکر نمایید.»
مردم پس از شنیدن سخنان حسن بن علی علیهالسلام متاثر شدند و به ندای امام خود لبیک گفتند و خشنودی خود را اعلان کردند.
ابوموسی اشعری ک به دست عثمان به عنوان والی کوفه گمارده شده بود، در آن ایام همچنان بر سر کار بود و با حکومت عادلانهی علی بن ابیطالب علیهالسلام مخالفت
[صفحه ۱۴۹]
میکرد و از بسیج مردم علیه ناکثین ممانعت مینمود. [۲۲۶] با همهی مشکلات و کارشکنیها از سوی وی، حسن بن علی علیهالسلام توانست متجاوز از نه هزار نفر را برای میدان جنگ بسیج کند و بنابر نقل ابناثیر حدود ۶۲۰۰ نفر از راه خشکی و ۲۴۰۰ نفر از طریق دریا به سوی بصره حرکت داد. [۲۲۷] او خود در خط مقدم جبهه میجنگید و بر قلب سپاه دشمن یورش میبرد. ابنشهر آشوب مینویسد: شهامت و شجاعت حسن بن علی علیهالسلام، وی را در جنگ جمل به خط مقدم در کنار پدر کشانده بود. او گاه گاه صف دشمن را میشکافت و در قلب سپاه دشمن میرفت و آنان را به خاک و خون میکشید تا جایی که بر بسیاری از یاران امیرالمومنین علیهالسلام سبقت میجست. [۲۲۸].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *