امام حسن مانع وجود بیعت با یزید

نارضائی مردم در این زمینه برای معاویه چندان مشکل نمیآفرید. زیرا تجربه نشان داده بود او میتوانست مردم را بخرد و حداکثر اینکه لشکریان خدا از عسل!! در اختیارش بود!! مخالفان را راحت میتوانست ترور کند.
اما مساله وجود حسن (ع) برای او مساله بود و او نمیتوانست آن را برای خود حل کند و بدین سان لازم بود او را از سر راه بردارد. ابوالفرج مینویسد: معاویه میخواست برای پسرش یزید بیعت بگیرد ولی دو مزاحم در سر راه داشت: یکی حسن بن علی (ع)،
[صفحه ۴۳۰]
آن دیگری سعد وقاص، ناگزیر به قتل و مسمومیت آن دو همت گماشت [۶۷۷].
برخی نوشتهاند معاویه تا آخر عمر امام مجتبی (ع) جرات نکرد برای فرزندش یزید بیعت بگیرد زیرا میدانست تا حسن (ع) زنده است مردم با یزید بیعت نمیکنند و به همین علت نقشه قتلش را طراحی کرد. و برخی دیگر نوشتهاند، معاویه سرانجام در عصر حیات امام حسن (ع) برای یزید بیعت گرفت. اما در سایه مشورت با دیگران به این نتیجه رسید تا حسن (ع) در میان است او در کار خود موفق نیست و بدین خاطر به فکر قتل و ترورش افتاد.
در همه حال این نکته مسجل است که امام برای او مانعی عظیم به حساب میآمد و زنده ماندن او برای او مشکل و دردسر بسیار درست میکرد. سخنان و هشدارهای امام مجتبی (ع) به مردم و علنی کردن مفاسد بنیامیه همه گاه برای آنها مشکل آفرین بود.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *