امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام حسن و تصریح بر امامت امام حسین (ع)

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت به قنبر فرمود: ببین آیا [صفحه ۲۸۲ ] مؤمنی از
غیر آل پیامبر پشت درب هست؟. قنبر گفت: خدا و پیامبر و شما آل پیامبر بهتر میدانید. امام علیه السلام فرمود: برو محمد بن علی
را صدا کن. قنبر او را به نزد امام حسن علیه السلام آورد. قال علیه السلام: اجلس فانه لیس مثلک یغیب « معروف به محمد بن حنفیه »
عن سماع کلام یحیی به الأموات و یموت به الأحیاء، کونوا أوعیۀ العلم، و مصابیح الهدی، فان ضوء النهار بعضه أضوء من بعض. اما
علمت ان الله جعل ولد ابراهیم علیه السلام أئمۀ، و فضل بعضهم علی بعض و آتی داود علیه السلام زبورا و قد علمت بما استأثر به
کفارا » : محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا محمد بن علی انی لا أخاف علیک الحسد و انما وصف الله به الکافرین، فقال الله عزوجل
۳۹۱ ]. و لم یجعل الله عزوجل للشیطان علیک سلطانا یا محمد بن علی ألا اخبرک ] « حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق
بما سمعت من أبیک فیک؟ قال: بلی، قال: سمعت أباک علیه السلام یقول یوم البصره: من أحب ان یبرنی فی الدنیا و الآخره فلیبر
محمدا ولدی، یا محمد بن علی لو شئت أن اخبرک و أنت نطفۀ فی ظهر أبیک لأخبرتک، یا محمد بن علی أما علمت أن الحسین
بن علی علیهماالسلام بعد وفاه نفسی، و مفارقۀ روحی، جسمی، امام من بعدی و عند الله جل اسمه فی الکتاب وراثۀ من النبی صلی
الله علیه و آله و سلم، أصابها الله عزوجل له فی وراثۀ أبیه و أمه فعلم الله أنکم خیره خلقه، فاصطفی منکم محمدا صلی الله علیه و آله
و سلم و اختار محمد علیا علیه السلام و اختارنی علی علیه السلام بالامامۀ و اخترت أنا الحسین علیه السلام [ ۳۹۲ ]. امام حسن علیه السلام
خطاب به برادرش محمد بن حنفیه فرمود: (بنشین، زیرا شخصی همانند تو نباید از شنیدن سخنی که مردگان بدان زنده شوند و
زندگان با آن میمیرند دور بماند. شما بکوشید جایگاه مناسب دانش و فانوسهای هدایت باشید، زیرا بخشی از روشنایی روز از
صفحه ۱۵۸ از ۳۲۶
بخشی دیگر درخشانتر است. [صفحه ۲۸۳ ] آیا نمیدانی که خداوند فرزندان ابراهیم علیه السلام را پیشوا قرار داده و برخی را بر
برخی دیگر فزونی داده و سرور و رهبر قرار داده است؟ و داود علیه السلام را زبور داده است؟ و تو خود میدانی که خداوند محمد
صلی الله علیه و آله و سلم را با چه چیزی سربلند کرد. ای محمد بن علی من بر تو از حسد بیم ندارم که خداوند کافران را با آن
آنها، پس از آن که حق بر آنان آشکار شد، از راه حسدی که در درونشان هست » : وصف کرده و خدای بزرگ میفرماید
و ای محمد بن علی خدای بزرگ برای شیطان نسبت به تو راه تسلطی نگذاشته است، « میخواهند شما را دوباره به کفر برگردانند
ای محمد بن علی آیا بدانچه که از پدرت دربارهی تو شنیدم آگاهت نکنم؟ گفت چرا. فرمود: شنیدم از پدرت که روز بصره
[جنگ جمل] میفرمود: هر کس میخواهد به من در دنیا و آخرت نیکی کند، به پسرم محمد نیکی کند. ای محمد بن علی اگر
بخواهی من از موقعی که نطفهای در پشت پدرت بودی، آگاهت میکنم، میتوانم چنین کاری را انجام دهم، ای محمد بن علی آیا
نمیدانی پس از آن که من وفات یافتم و روحم از بدنم خارج شد، حسین بن علی علیهماالسلام پس از من امام است و نزد خدای
بلند مرتبه، و درون کتاب نامش هست [هم] به وراثت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند وی را عنایت فرمود و هم
وراثت از پدر و مادرش و خداوند اعلام کرده که شما برگزیدهی خلق او هستید. پس از خانوادهی شما حضرت محمد صلی الله
علیه و آله و سلم را برگزید و حضرت محمد، علی علیه السلام را برگزید و علی علیه السلام مرا به امامت برگزید و من حسین
علیه السلام را برگزیدم.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *