احادیث و سخنان

امام حسن و پاسخ به عمرو بن عثمان بن عفان

ای پسر عثمان! با آن حماقت و نادانی که در ذات تو است، قدرت فهم و کشف امور سیاسی را در تو نمیبینم. تو به همراه این جماعت حیلهگر، همانند پشهای میمانی که بر روی نخل خرما نشست و گفت: محکم بایست که میخواهم از روی تو فرود آیم. نخل در پاسخ گفت: من هرگز ورود و نشست تو را متوجه نشدم تا فرود آمدنت بر من گران آید. ای پسر عثمان! هماکنون من توجه نداشتم که تو با ما دشمنی، تا موضعگیریات بر ما سخت آید و اینک بشنو پاسخ آنچه را که مطرح نمودی. آیا دشنام و سب تو نسبت به علی علیهالسلام از جهت
[صفحه ۲۳۶]
نقصان و کمبودی است که در حسب و نسب علی علیهالسلام بود یا از ناحیهی جدایی او با پیامبر صلی الله علیه و آله است و آیا به خاطر ضرری است که وی بر اسلام وارد کرد یا به جور و ستم حکمی نمود و یا به خاطر تمایل آن حضرت به دنیا بوده است؟! هرکدام را که مطرح کنی، چیزی غیر از کذب و دروغ نگفتهای.
و اما آنچه را که دربارهی کشتگان بنیامیه در جنگ بدر مطرح کردی که نوزده نفر از آن کشتهها بر ذمه و عهدهی ماست، ادعایی دروغ است، زیرا آنان را خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله کشت و به حکم خداوند نابود شدند.
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *