دیدگاه های دیگران

امام در نگاه شیفتگانش

اشاره
شعرا و سرایندگان شیفتهی اهل بیت علیهمالسلام هم فضایل و مناقب امام مجتبی علیهالسلام را در آیینهی ادب درآوردهاند و با این کار به نظم و نثر خود زیبایی خاص بخشیدهاند. اربلی دربارهی سبط اکبر رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین سروده است:
فکیف اطیق ان احصی مزایا
خصصت بهن من بین العباد
لک الشرف الذی فاق البرایا
و جل علا علی السبع الشداد [۱۳۵].
چگونه میتوانم امتیازهای تو را برشمارم، چرا که تمام برتریها و زیباییها در میان بندگان خدا به تو اختصاص یافته است. در تو شرافتی است که همه مخلوق را تحت الشعاع خویش قرار داده و خداوند بزرگ تو را بعد از خشکسالی هفت ساله [۱۳۶] عنایت کرد.»
شاعر دیگر در نیمهی ماه رمضان، شب ولادت دومین امام معصوم علیهالسلام به آن امام همام متوسل میگردد و آن چهرهی ملکوتی را در کلماتی که از عمق جانش برمیخیزد، چنین به رشته نظم درمیآورد و با او سخن میگوید و به او متوسل میگردد:
انت شمس یا حسن
انت بدر یا حسن
انت اشرقت الظلوم
انت نورت العیون
مجتبی یا مجتبی
[صفحه ۹۵]
انت حلم للرسول
انت صبر للبتول
لک مجمع الخصال
انت مرآه الرسول
مجتبی یا مجتبی
وجهک وجه ابیک
خلقک خلق ابیک
انت مرآه الاله
انت سبط للرسول
مجتبی یا مجتبی
نحن مرضی یا امام المجتبی
انت شافی یا امام المجتبی
هذه لیلتک سبط النبی
هات حاجات الجمیع ای مجتبی [۱۳۷].
«ای حسن ای آفتاب درخشان، ای ماه شب چهاردهم، تو که تاریکیها را تبدیل به نور کردی و چشمهای نومید را نورانیت بخشیدی مجتبی یا مجتبی
تو پرتوی از حلم و بردباری پیامبری و تو پرتوی از مقاومت و تحمل فاطمهای، تو جامع و دربرگیرندهی همهی صفات پسندیدهای و تو آینهی تمامنمای پیامبر خدایی مجتبی ای مجتبی
زیبایی صورت تو نشانگر پدر تو است، اخلاقت اخلاق اوست؛ ای حسن! تو آینهی تمامنمای جمال خداوندی و تو نواده و سبط رسول خدایی مجتبی ای مجتبی
ما همه مبتلا به امراض جسمی و روحی هستیم و تو دارو و درمانی، امشب (شب پانزدهم رمضان) که متعلق به تو است، نیازمندیهای ما را جواب ده ای امام مجتبی علیهالسلام مجتبی ای مجتبی.»
شعرای فارسیزبان هم در اظهار عشق و محبت به سبط اکبر پیامبر صلی الله علیه و آله اشعار بسیاری را سرودهاند و علاقه و سوز قلبی خود را در قالب نظم و نثر آوردهاند. گاه آن حضرت را «آینهی ذات سرمدی»، «گوشوارهی عرش الهی»، «بندهی حقیقی حضرت
[صفحه ۹۶]
حق»، «سر نبوت» و «آینهی تمامنمای علوی و فاطمی» معرفی کردهاند و در وادی عشق و معرفت حق و راه یافتن به مقام ولایت باعظمت مجتبی علیهالسلام او را جام ملکوت [۱۳۸] و جبروت [۱۳۹] و لاهوت [۱۴۰] دانستهاند؛ صلحش را با معاویهی جنایتکار، جام زهری کشنده و جانکاه برای آن امام همام میدانند که به خاطر بقا و حفظ مکتب اهل بیت علیهمالسلام و پاسداران حقیقی آن نوشند و صلح را در آن مقطع، والاترین تاکتیک جهت صیانت از کیان اسلامی دانست که اگر چنین نمیکرد، امروزکنیه هم از اسلام و قرآن باقی نمیماند، همان طوری که خود فرموده؛ قرارداد صلح او را برنامهریزی بنیادی جهت رسوایی بنیامیه و حرکت انقلابی اباعبدالله الحسین علیهالسلام دانستهاند.
اینک نگاهی به چند قصیده و شعر شاعران:
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *