ازدواج و همسران

امکان ازدواج های متعدد امام حسن

نکتهای که حائز اهمیت است این است که:
آیا امکان آن برای فردی که معصوم است و امام است وجود دارد یا نه
– آیا فکر آن را کردهاند که در آن صورت هر ۴۰ – ۳۵ روز او باید یک زن گرفته باشد؟
– داستان حضور در جنگها و دل به مرگ نهادن او چه میشود؟
– اگر به احترام پیامبر (ص) به او زن میدادند چه شد که برادرش حسین (ع) از آن دور ماند؟
– نوشتهاند علی مردم را از این ازدواج نهی میکرد چه شد حسن (ع) از این نهی درس عبرت نگرفت؟
– آیا حسن (ع) مخالف رای پدر عمل میکرد؟
– چه شد از آن همه آنان (۲۵۰ تا ۳۰۰ نفری) جز از چند زوجه معروف او اسمی در میان نیست؟
– آیا همه آن زنان نازا بودهاند؟ پس فرزند امام چه شدند؟
– مگر طلاق حلال مبغوص نیست؟ آیا حسن (ع) خلاف رضای خدا عمل میکرد؟
[صفحه ۴۱۶]
– مردمی که حاضر بودند دخترشان افتخار زوجیت او را داشته باشد چرا او را غریب و تها گذاردند؟
– آیا به واقع زنان میدانستند حسن (ع) طلاق میدهد و باز همسر او میشدند؟
– این همه مهریههای نقد از کجا به دست میآمد؟
– چرا از نام و تبار و قبیله این زنان در تاریخ اسمی نیست.
– داستان این همه مسافرتها، جنگها، حج کردنها، در بیابان پیاده رفتنها چه میشود؟
و میبینید هر چه دامنه این سوالات وسیعتر شود دامنه معماها وسیعتر و دادن پاسخ به آن مشکلتر میشود.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *