حوادث، وقایع، هجرت

انعقاد صلح امام حسن با معاویه

حسن بن علی (ع) سرانجام پس از ارزیابیها و بررسی همه جوانب قضیه تن به صلح داد. و این درست در موقعی بود که از پیروزی نظامی مایوس شده و احساس کرد بیش از دو سوم لشکریانش یا گریختهاند و یا سر در فرمان او ندارند.
او صلح کرد به هنگامی که دریافت جبهه او دستخوش هرج و مرج شده و دستگاه نظامی او از درون پاشیده شده است. رشوههای معاویه کار خود را کرده و چشم آنان را کور کرده بود. وعدهها و وعیدها دل سربازان را ربوده و آنها را در مسابقه برای وصول به آنها واداشته بود. امام دید در شرایطی است که نمیتواند به پیش رود و در موقعیتی اضطراری است.
به گفته بزرگی صلح حسن (ع) از بزرگترین معجزات اوست هیچ معجزهای از حسن (ع) مهمتر از آن نیست نرمش شگفت آوری است که همانند آن را جز در زندگی انبیاء و اولیای الهی نمیتوان دید. او خود را فدا کرد ولی اسلام را زنده ساخت.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *