امامت و رهبری، حاکمان زمان

اهمیت صلح با معاویه از زبان امام حسن

امام مجتبی (ع) از اهمیت کاری که کرده بود خبر داشت و به همین نظر در عین فشارهای گوناگون میدان را خالی و از خط خود عدول نکرده بود. چه بسیار سرزنشها که از سوی دوستان بسیار نزدیک آن حضرت بر او شده و چه بسیار اشکها که در برابر امام از چشمها جاری شد که چرا صلح کردهای و چرا ما را به مذلت و خواری کشاندی؟
و امام هم چنان با روحیه استوار و مقام چون کوه در برابر این جریانات که در مواردی بسیار رنگ عاطفی داشتند میایستاد و میفرمود:
آنچه من انجام دادهام برایتان مهمتر و ارزندهتر از آن است که خورشید بر آن میتابد. من با این عمل حفظ خون و مال مسلمانان را کردهام، آزمایشی پدید آوردهام تا ماهیتها روشن گردد. کاری کردهام که در سایه آن دین و خونتان محفوظ بماند و گاهی در برابر این سوال که چرا صلح کردهای میفرمود: لیله القدر خیر من الف شهر [۳۷۳].
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *