گسترش و ترویج علوم

بحث های علمی امام حسن در مسجد

در اسناد آمده است که امام روزها پس از نماز صبح تا اول برآمدن آفتاب در مسجد مینشست و به بحثهای علمی با دیگران میپرداخت و میکوشید رفع شبهه کند [۴۸۷] و زمانی در مسجد سرگرم آن بود که به معارضان پاسخ دهد.
[صفحه ۳۳۵]
در مسجد به حرفهای معارضان گوش میداد اجازه میداد که حرف خود را بزنند و مطلب خود را تمام کنند و آنگاه به پاسخگوئی میپرداخت. هرگز دیده نشد که امام به کسی پرخاش کند و یا در وسط سخن کسی آبروی او را ببرد.
گاهی در مسجد مینشست و صحابه و یاران در اطرافش گرد هم میآمدند و امام را به سوال و پرسش میگرفتند. از احکام اعتقادی از مسائل اجتماعی، از حدودیات و از دیگر غوامض فکری، از آفرینش و اسرار آن سوال و جوابهائی مطرح میکردند و از احکام و علوم قرآن حرف میزدند.
اینکه امام در سفر حج پیاده میرفتند و به دلایلی بود که یکی از آنها این بود که در مسیر حج فرصتی باشد تا به بحثهای علمی بپردازند. و مردم سوالات خود را بپرسند و جوابهای لازم را دریافت دارند و این فرصتی طولانی و برای اقناع افراد مناسب بود.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *