سیره عملی و رفتاری

بخششها و انعامهای امام حسن

او را کریم اهل البیت (ع) خواندهاند و این هم به مناسبت کرامت ذاتی و عظمت روحی و بزرگواری و بزرگ منشی او بود و هم به علت بخشندگیها و انعامها که امام در این زمینه گوی سبقت را از دیگران ربوده و در بین مردم به این صفات و محسنات اشتهار دارد است.
او بخشندگی را فریضهای از جانب خدا ذکر کرد و در شعری که منسوب به اوست یادآور شد خداوند بندگان بخشندهاش را وعده بهشت داده است و آن کس که دست بخشندگی به سوی نیازمندان نگشاید مسلمان نیست [۴۶۵].
در شرح حالش نوشتهاند او احدی از درخواست کنندگان را رد نکرد و حتی در مواردی که امکانی نداشت کوشش بسیار برای راضی کردن فقیر سائل و بدست آوردن دل او انجام میداد. و در این راه ضرب المثل بود.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *