حوادث، وقایع، هجرت

بی تفاوتی اشراف زمان امام حسن

از جانب دیگر تشکل گروه اشراف جامعه هم در این گونه فضاها آشکار است، که آنان از استقرار حکومتی مانند حکومت اهل بیت بر نمیتابند زیرا در لوای حکومت اهل بیت عدالت که خوشایند آنان نمیباشد، مستقر میشود. و سازش با سیاستهای امثال معاویه بستر مناسب برای رفاه طلبی آنان فراهم میسازد. بر همین اساس گروه اشراف که همانند یک سلسله زنجیر به هم پیوند خوردهاند در این گونه فضای اگر در کنار سپاه معاویه و سیاهی لشگر وی قرار نگیرند، حداقل این است که در صف یاران علی و حسن مجتبی علیهماالسلام نمیایستند. که این گروه نیز سوژه مناسبی میباشند که سیاست
[صفحه ۱۳۹]
معاویه از آن به بهترین شکل بهرهرو ی مینماید.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *