دیدگاه های دیگران

تحقیق در روایات در مورد ازدواج امام حسن

چند نکتهی اساسی در روایات فوق وجود دارد که لازم است آنها را مورد توجه قرار دهیم و ببینیم که عدهای با بیتوجهی خود چگونه آب به آسیاب دشمن میریزند.
الف) در تعداد زنانی که به عنوان همسر امام مجتبی علیهالسلام معرفی شده است، تضاد فاحش وجود دارد، یعنی هشت تا چهارصد را نوشتهاند و این خود بیانگر آن است که اینها همه کذب محض است و یک حرکت سیاسی بوده جهت از بین بردن شخصیت امام مجتبی علیهالسلام و منقرض نمودن حکومت اهل بیت برای همیشه و تحت الشعاع قرار گرفتن همهی کارها و برنامههای اساسی آنها در تحول جامعه و…
ب) مقایسهی همسران ادعایی با تعداد فرزندان ذکر شده:
کمترین عددی که برای فرزندان آن حضرت نوشتهاند هفت [۵۵۱] و بالاترین آن ۲۳ نفر است که قائلش واقدی و هشام [۵۵۲] هستند و مرحوم سپهر ۳۱ تن را نقل کرده است. [۵۵۳] حال باید گفت که در صورت صحت آمار همسران امام مجتبی علیهالسلام لازم است آن حضرت دارای فرزندان بسیار باشد، آن هم با توجه به اهمیت کثرت اولاد در آن روز و با توجه به روایاتی مانند: «تناکحوا تکثروا انی اباهی بکم الامم یوم
[صفحه ۳۳۸]
القیامه و لو بالسقط [۵۵۴]؛ ازدواج کنید تا نسل و فرزندان شما زیاد گردد، من (پیامبر) افتخار میکنم روز قیامت بر زیادی امتم گر چه از کسانی باشند که در رحم مرده باشند.»
بعضی ممکن است تصور کنند که آن حضرت زنان نازا میگرفته است و یا به اقتضای عوامل صحیح و یا غلط امروز از حاملگی جلوگیری مینموده و یا فرزندان زیادی به دنیا آمدهاند و سپس مردهاند، در حالی که در کتب تاریخی، خبری در این خصوص دیده نمیشود و تصور آن از عقل به دور است.
پ) آیا نباید حداقل وضع نیمی از آمار ادعایی همسران آن حضرت و یا یک سوم آنان از جهت پدر، مادر، قبیله و طایفه مشخص باشد؟
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *