امامت و رهبری، حاکمان زمان

تربیت مسیحی زمان معاویه

بر اساس طراز فکری که ساخته خلفا بود بسیاری از بزرگان مسیحیان را به داخل خانه خود نفوذ دادند. برخی از آنها زن مسیحی داشتند (عثمان) برخی منشی مسیحی داشتند مثل ابوموسی اشعری [۱۴۸] طلحه در زمان عمر با یک زن یهودی ازدواج کرده بود [۱۴۹] خود عمر در خدمت خود غلامی مسیحی داشت که در اواخر عمر و در زمان وفات او را
[صفحه ۱۱۳]
آزاد کرده بود [۱۵۰] و معاویه زنی مسیحی داشت به نام میسون که یزید به واقع تربیت شده دست او بود [۱۵۱] و…
و طبیعی است که تربیت نوزادان و پرورش فرزندان به دست این زنان مسیحی و نوکران و کلفتها چه عواقب وخیمی را برای دنیای اسلام به بار میآورد و آنها تا چه حد حاضر بودند که تقیدات دینی را به نسل سرایت دهند و به چه میزان پایبند آن بودند.
حاصل چنین وضعی به گونهای بود که اگر بخواهیم آن را با شرایط امروز منطبق کنیم چنان خواهد شد که معترف گردیم نوعی تهاجم فرهنگی و یا نوعی مسیحیت زدگی در خانه مسلمین پایه گذاری شد و بسیاری از آنان در برابر زیبائیها، ادا و اطوار آنان خود را باخته بودند. عرب آفتاب سوخته وقتی با کنیزی رومی هم زندگی شود تکلیف فکر و روحیه او معلوم است.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *