زیارت نامه و ادعیه

تسبیح و تحمید همه موجودات عالم

در بینش قرآن مجید کل موجودات جهان آفرینش بدون استثناء از آسمان و زمین و ستارگان، کهکشانها، جمادات، نباتات، حیوانات، برگهای درختان، ریگهای بیابان، حتی دانههای کوچک اتم همه و همه خدا را تسبیح و حمد میگویند: کل عالم هستی یکپارچه، چه به زبان حال، که جمعی یک نوع شعور برای همه موجودات قائلند و چه به زبان قال، خدا را تسبیح و تحمید گویند
«نگاهی عمیقانه به عالم شگرف هستی، با آن همه رازها و اسرار، و نظام عجیب و ریزهکاریهای حیرتزا وعظمت خیرهکنندهاش طوری است که انسان اگر بخواهد میتواند زمزمه تسبیح و حمد موجودات را از درون همه آنها بشنود و بفهمد که هر موجودی به نوعی از تسبیح و حمد خدا مشغول است، چنانچه اندیشمندان که عمق جان آنان بنور ایمان روشن است این حقیقت و زمزمه و صدا را از همه جا و هر سو به خوبی به گوش و جان میشنوند که خدا را تنزیه و ثنا میگویند، چنانچه شاعر میگوید:
گر تو را از غیب چشمی باز شد
با تو ذرات جهان همراز شد
نطق آب نطق خاک نطق گل
هست محسوس حواس اهل دل
جملهی ذرات در عالم نهان
با تو میگویند روزان شبان
ما سمیعیم و بصیر با هشیم
با شما نامحرمان ما خامشیم
از جمادی سوی جان جان شوید
غلغل اجزاء عالم بشنوید
فاش تسبیح جمادات آیدت
وسوسهی تاویلها بزدایدت
این حقیقت یعنی تسبیح و حمد عمومی موجودات کاملا برای انسان خداجو، قابل درک است زیرا نظام آفرینش، حکایت از تسبیح و پاکی و حکایت از عظمت و جلالت خداوند از هر نقص و عیبی (صفات سلبیه) میکند، و هم چنین صفات ثبوتیه و کمال و جمال او را شاهد است.
[صفحه ۴۸]
بیان دیگر
آیا براستی میتوان انکار کرد که یک تابلو بسیار زیبا که شاهکاری از هنر راستین است گواهی بر ذوق و مهارت نقش هنرمند میدهد و او را مدح ثنا میگوید و آیا میتوان انکار کرد دیوان شعر شعرای بزرگ و نامدار از قریحه عالی آنها حکایت میکند
آیا میتوان منکر شد که ساختمانهای عظیم و کارخانههای بزرگ و مغزهای پیچیده الکترونیک و امثال اینها با زبان بیزبانی از سازنده و مخترع و سازنده و مبتکر خود سخن میگویند.
بی شک هر یک از موجودات عالم هستی، لحظه به لحظه نغمه توحید و آواز تسبیح و حمد خدا را سر میدهند و ذات اقدس او را از هر عیب و نقصی پیراسته و از صفات کمال خدا، از علم و قدرت بیپایان او و حکمت وسیعش سخن میگویند.
برگ درختان سبز، هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار
بویژه با پیشرفت علم و دانش بشر و پرده برداشتن از گوشههائی از اسرار و رازهای این عالم پهناور مسئلهی تسبیح و تحمید همه موجودات عالم هستی که در قرآن کریم طرح شده است آشکارتر شده است
برگزیده از کتاب تعالیم امام حسن مجتبی(ع)به زبان دعا و حدیث نوشته آقای حسن کافی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *