زیارت نامه و ادعیه

تسبیح و حمد خدای تعالی در نماز

پیروان مکتب آسمانی اسلام مکلفند در نماز که مهمترین و واجبترین عبادات اسلامی است و در هر شب و روز در رکوع و سجدهی نماز، خدا را تسبیح گویند که بدون آن، نماز باطل است و در رکعت سوم و چهارم نماز واجب است تسبیحات اربعه گفته شود و این خود، حکایت از اهمیت و وجوب تسبیح و حمد خدای تعالی را دارد.
در حقیقت حکم تشریعی خداوند در تسبیح و تحمید او، که نمود و ظهور او نماز میباشد قرار دادن انسان است در جریان مسیر کل جهان آفرینش که همه در عالم خود، به تسبیح خدا چه به زبان حال و چه به زبان قال اشتغال دارند. در تفسیر علی بن ابراهیم دربارهی کلام خدا که میفرماید: و ان من شی الا یسبح بحمده، آمده است فحرکه کل شی تسبیح الله عزوجل، یعنی حرکت هر چیزی در عالم هستی، همان تسبیح و تنزیه خدای تعالی است. [۶۳].
امام صادق (ع) در تفسیر همان آیه فرمود: کل شی یسبح بحمده و انا لنری ان ینقض الجدار و هو تسبیحها [۶۴] یعنی همه چیز تسبیح و حمد خدا میگوید، حتی هنگامیکه دیوار میشکافد و صدائی از آن بگوش میرسد، آن، نیز تسبیح است
از امام باقر (ع) روایت شده است که فرمود:
نهی رسول الله عن توسم البهائم فی وجوهها و ان تضرب وجوهها لانها تسبح بحمد ربها، یعنی پیامبر نهی کرد از اینکه علامت داغ در صورت حیوانات بگذراند و تازیانه به صورت آنها بزنند، زیرا آنها تسبیح و حمد خدا، در عالم خود میگویند. [۶۵].
[صفحه ۵۰]
برگزیده از کتاب تعالیم امام حسن مجتبی(ع)به زبان دعا و حدیث نوشته آقای حسن کافی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *