حوادث، وقایع، هجرت

توطئه قتل امام حسن

معاویه در ادامه راهی را که در پیش داشت ناگزیر بود حسن (ع) را از میان بردارد و در این امر اقدام کرد تا سرانجام او را به شهادت رساند. ماجرای این واقعه را در سه فصل بیان میداریم:
فصلی از آن در پاسخ به این سوال است که چرا توطئه؟ در پاسخ خواهیم گفت که اساس و مبنای آن جانشینی یزید بود. که معاویه میخواست حکومت را در خانواده خود موروثی کند و حسن را مانع راه میدید و پس از مشاورهها به توطئه و ترور اقدام کرد.
در فصل دوم از کیفیت شهادت امام بحث میکنیم و از عامل قتل او یعنی همسرش و از کیفیت قتل او و از وصایا و حالات او و از مناجاتش در مرگ سخن گفته و از تشکیکی که درباره مسمومیت او کردهاند سخن میگوئیم و البته در حد ممکن به بحث و بررسی آن میپردازیم.
و در فصل سوم از مساله تجهیز و تدفین امام سخن میگوئیم. از ممانعتها و مخالفتهائی که در امر دفن او در کنار قبر پیامبر (ص) بود، از درگیریهای بنیامیه و بنیهاشم، از جلوگیری حسین (ع) در این زمینه، از تیر باران جنازه امام و سرانجام دفنش در این قسمت سخن خواهیم گفت.
[صفحه ۴۲۷]
چرا توطئه
حسن بن علی (ع) در مدینه بود. ظاهرا از خلافت و حکومت دور، ولی هم چنان که گفتیم بر دل مردم حکومت داشت. معاویه در ظاهر حکومت داشت و مطلق العنان بود ولی در بسیاری از موارد از امام حساب میبرد. و اگر میخواست کاری انجام دهد ناگزیر بود یا نظر امام را جلب کند و یا در قالب حیله و دسیسهای مساله را از دید او مکتوم دارد. و یا به گونهای عمل کند که خود را بیگناه و غیر موثر در آن تصمیم قلمداد کند.
او در مدینه آرام نبود و این مسالهای است که مورخانی چون ابنموید بر آن صحه گذاردند [۶۷۵] به شام آمد و شد داشت. در آنجا و در دیگر اماکن فساد دستگاه و غصب خلافت را اعلام میکرد و این خود یکی از دلایل معاویه برای خاموش کردن نور او بود [۶۷۶] معاویه از کسانی نبود که تنها به مساله خلافت و حکومت خود قانع باشد. در پی آن بود که خلافت را در خانواده خود موروثی کند و این آرزوئی بود که از روزگاران قدیم در خانواده و در درون خود میپروراندند و سفارش ابوسفیان نیز به معاویه و دیگران همین بود.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *