حوادث، وقایع، هجرت

توطئه معاویه در جنگ با امام حسن

معاویه از یک سو به لشکر کشی در برابر حسن (ع) پرداخت و از سوی دیگر به توطئه چینی، رشوه دهی و خرید سربازان و یاران امام پرداخت. او دریافت از مقدار پولی را که میخواهد مصرف جنگ و هزینه آن کند بهتر است بخشی را صرف خرید
[صفحه ۱۸۲]
فرماندهان نماید. و همین کار را انجام داد.
او از محل بیت المال وجدانها را میخرید و از آن بدتر مردم را مورد معامله قرار میداد. او در راه رسیدن به اهداف و مقاصد خود از هیچ اقدامی فروگذار نمیکرد. پولهای هنگفتی را برای جلب منافقین هزینه میکرد. و با رقم بالای رشوهاش پاکترین و شریفترین وجدانها را میخرید.
او سعی داشت سران لشکر حسن (ع) را با وعدههای مختلف بفریبد، از طریق دادن پولهائی تا حد یک میلیون درهم آنها را متوجه خود سازد. حتی در معامله او مساله ناموسی هم وجود داشت و آن وعده ازدواج با یکی از دخترانش به شرط انجام خیانت بود.
چه بسیار از فرماندهان و بزرگان که در برابر درهم و دینار خود را باختند و چه بسیار دیگر که در راه هدف خود متزلزل شدند و آنها که عادتا جزء عناصر پست و خودباخته بودند که جای خود داشتند. آری تجربهها نشان دادند که بسیاری از افراد قابل معاملهاند و تنها نرخ معامله است که فرق میکند. برخی با یک میلیون درهم، برخی با صد هزار درهم و گروهی هم با رقمهای کمتر و ناچیزتر خود و دین خود را میفروشند.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *