زیارت نامه و ادعیه

ثواب زیارت امام حسن

از باورهای عمیق توحیدی مسلمانان تقرب به خدای سبحان با توسل و التجاء به مظاهر الهی است. اماکن مشرفه این ویژگی را دارند که افراد با یاد نام خدا آشنا مینمایند. به همین سبب است که مسجد و هر معبدی در هر دین آسمانی از حرمت ویژه بهرهمند است. به همین سبب است مسجد الحرام و کعبه که در درون آن نهاده شده است از شرافت خاص بهرهمند میباشد.
حرمت سنگهای کعبه و حمرت حجرالاسود و مقام ابراهیم (ع) و… به همین جهت است که مظهر دین و مظهر یاد و نام خدا میباشند. این اماکن سبب احیاء دین سبب رواج فضیلت و آشنایی با صاحبان فضیلت است. حرمت حرم و کعبه به خاطر سنگ و گل آنان نیست. همان گونه که از امام باقر (ع) اینگونه رسیده: انما امر الناس ان یاتوا هذه الاحجار فیطوفوا ثم یاتونا فیخبرونا و بولایتهم… [۲۶۹] «مردم موظف شدهاند که به سوی این سنگها بیایند و طواف کنند تا به نزد ما رهنمود شوند و با رهبری ما آشنا گردند».
فلسفه امر به طواف این سنگها این است که مردم با عترت و رهبری و مدیریت آنان آگاه شوند. در واقع با حقیقت وحیانی دین در ابعاد گوناگون آن آشنا گردند. به همین دلیل ترغیب فراوان به زیارت اماکن مشرفه چون کعبه و مسجد الحرام و حرم نبوی و بقیع و مشاهد
[صفحه ۱۸۹]
امامان و حتی امام زادگان … شده است که این اماکن مظاهر فیض الهی و ترویج دین و آشنا شدن با باورهای زلال توحیدی میباشند.
در آثار دینی رغبت فراوانی به زیارت امام مجتبی (ع) همانند سایر امامان شده است. زیارت امام مجتبی همتای زیارت رسول الله (ص) عنوان شده است. زید شحام از امام صادق (ع) میپرسد پاداش کسی که شماها را زیارت کند چیست، حضرت میفرماید: پاداش زیارت رسول الله (ص): ما لمن زار احدا منکم قال کمن زار رسول الله (ص) [۲۷۰].
امام باقر (ع) میفرماید رسول الله (ص) فرمودند: کسی که مرا یا یکی از ذریه مرا زیارت کند در قیامت به زیارت وی میروم و او را از هول هراسهای قیامت نجات میدهم: من زارنی او زار احد من ذریتی زرته یوم القیمه فانقذته من اهوالها. [۲۷۱].
امام حسین (ع) از رسول الله (ص) میپرسد پاداش کسی که به زیارت تو نائل شود چیست، حضرت در پاسخ میفرماید: کسی که مرا یا پدرت علی را یا بردارت حسن یا تو را زیارت کند، بر من است که قیامت به زیارت وی بروم، من زارنی حیا او میتا او زار اباک اوزار اخاک، کان حقا علی ان ازوره یوم القیمه. [۲۷۲].
امام صادق (ع) میفرماید: امام حسین از رسول الله (ص) پرسید پاداش کسی که تو را زیارت کند چیست، حضرت میفرماید: هر کس مرا یا پدرت یا برادرت یا تو را زیارت کند، پاداش آن بهشت است: من آتانی زائرا بعد موتی فله الجنه و من اتی اباک زائرا بعد موته فله الجنه و
[صفحه ۱۹۰]
من اتا اخاک زائرا بعد موته له الجنه و من اتاک زائرا بعد موتک فله الجنه. [۲۷۳] به این مفهوم، روایات فراوان است.
و نیز از امام باقر روایت نقل شده است امام حسین (ع) هر شب جمعه به زیارت قبر امام مجتبی (ع) مشرف میشد: ان الحسین بن علی کان یزور قبر الحسن بن علی علیهما السلام کل عشیه جمعه. [۲۷۴].
حقیقت زیارت هم عبارت از حضور زائر در کنار مزور یا قبر مزور است، که با نیت خالص به مشهد و حرم مشرف شود، گرچه بهتر و مستحب است به کلماتی که از خود عترت در مورد زیارت رسیده، زیارت نماید. مانند زیارت جامعه و سایر زیارتهای که در مورد رسول الله (ص) و تک تک امامان آمده است. در مورد چگونگی زیارت امام مجتبی (ع) به کامل الزیارات و سایر کتابهای زیارتی مراجعه شود. [۲۷۵].
رضوان خدا بر قامت سرو قامت و سترگ و بر سینه چاک چاک و آکنده از اندوه و تربت پاکش باد.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *