امامت و رهبری، حاکمان زمان

جنایت معاویه برکناری هواداران اهل بیت از پستهای مدیریت

معاویه پس از اعلان نقض عهدنامه، دستوری صدر کرد مبنی بر حذف و برکناری یاران و محبان اهل بیت از کارهای کلیدی و غیر کلیدی کشور پهناور اسلامی که شامل حجاز، عراق، ایران و شامات میشد، در بخشنامهاش نوشت:
«انظروا الی من اقامت علیه البینه انه یحب علیا و اهل بیته فامحوه من الدیوان و اسقطوا عطاءه و رزقه» و در نسخه دیگری آمده است: «من اتهمتوه بموالاه هولاء القوم فنکلوا به و اهدموا داره…» [۴۳۹].
«دربارهی هر کسی دلیلی اقامه شد که او علی بن ابیطالب و خاندانش را دوست دارد، اسمش را از لیست اداری کشور حذف کنید و به او حقوق و مزایا پرداخت ننمایید.» و باز آمده است: «هر کسی را که متهم کردید به این که او دوستدار و هوادار اهل بیت است، کار را بر او سخت بگیرید و خانهاش را بر سرش خراب کنید.»
معاویه تصمیم گرفت با این شیوه دست دوستان خاندان عصمت و طهارت را از حکومتی که حقشان بود، کوتاه کند و کارهای اجرایی مملکت را در اختیار افراد خود بگذارد و همچنین میخواست با برکناری آنان، فشار اقتصادی برایشان و خانوادههایشان وارد شود و به تدریج طرفداران و موالیان
[صفحه ۲۸۱]
اهل بیت علیهمالسلام را تضعیف گرداند و… تا بدین وسیله به همهی اهداف شیطانی خود برسد.
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *