اصحاب و شاگردان

جنگ و خیانت زمان امام حسن

بالاخره این مردم به راه افتادند. آماده حرکت به سوی لشکرگاه شدند. سپاهی آماده شد و امام آنها را به سوی نخیله فرستاد و متذکر شد خود هم در پی آنها روان خواهد شد. و همین کار را انجام داد. در نخیله ۱۲ هزار نفر گرد هم آمده بودند و عده سربازان در حال افزایش بود. [۲۴۵] اما با لشکری انبوه به دیر عبدالرحمن آمد. در آنجا سه روزی توقف کرد تا در راهماندگان برسند و به آنها بپیوندند. پس از اینکه عده سربازان به میزان معتنابهی رسید. امام ۱۲ هزار نفر را به سرکردگی عبیدالله بن عباس به سوی معاویه فرستاد تا راه پیش روی او را سد کند.
امام قیس بن سعد را که از شیعیان مخلص بود معاون او قرار داد که اگر در جنگ مسالهای برای عبیدالله پیش آمد تو فرماندهی سپاه را بر عهده بگیر. و به آنها دستور داد وقتی در برابر لشکر معاویه قرار گرفتید در همان جا توقف کنید تا من بیایم.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *