احادیث و سخنان

جو روحی مردم در جنگ زمان امام حسن

از عوامل عدم موفقیت امام مجتبی (ع) در حکومت عدم روحیه لازم در سربازان خود و لشکریان و مردم عادی بود. روحیه از عوامل مهم موفقیت و سیر و حرکت است.
[صفحه ۱۸۷]
رمز اصلی پیروزی در امور و در اقدامات و تصمیم گیریهاست.
مردم عصر حسن (ع) در شرایطی بودند که گوئی روحیه خود را از دست داده بودند. شرایطی پیدرپی و متوالی پدید آمده بودند که بر اثر آن مردم روحیه خود و یا لااقل روحیه مذهبی خود را از دست داده بودند.
خلافت خلفا، اعمال بیعدالتیها و تبعیضها، اعمال زور و استبداد، تسلط بر جان و مال و ناموس مسلط کردن اراذل و اوباش بر مردم، سوء استفادهها از بیت المال، تمسک به جنبههای ظاهری دین و ترک مغز و عمق، فریبکاریها، سالوسها و ریاها، زهد فروشیها، مسند پرستیها و… و دیگر حال و روحیهای برای مردم باقی نگذارده بود.
بعدها خیانت فرماندهان، سیر و مشیشان به سوی خوشگذرانی و عیاشی، اندوختن مال و جمع آوری ثروت و مال، بخششهای وسیع و پر دامنه به ثروتمندان و اغنیاء از خویشان و کسان، نشر شایعات و اکاذیب، و… روحیه آنها را ضعیفتر و آنها را در راه خود سستتر و لرزانتر کرده بود.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *