اخلاق و فضائل

حال امام حسن در وضو

میخواست وضو بسازد و برای نماز آماده گردد. نوشتهاند که او در وضو حالی دگرگون مییافت، رنگ از چهرهاش میپرید. اندامش میلرزید. چهره او زرد میشد، گاهی از او میپرسیدند این چه وضع و حالی است که به تو دست داده است؟ میفرمود:
آن کس که بخواهد در پیشگاه خداوند بایستد سزاوار است که از شدت عظمت پروردگار و از احساس پستی و کوچکی در پیشگاه او رنگش زرد گردد، و در مفاصل و بند بندش رعشه افتد حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش، ان تصفر لونه و یرتعد مفاصله [۵۹۴].
وضوی او هم برای خودش و هم برای آنها که تماشاچی اوضاع و احوالش بودند جذبه معنوی خاصی داشت و همگان او را در دگرگونی ویژهای میدیدند [۵۹۵] میگفت میخواهد آماده شود در برابر رب العرش بایستد، به ملاقات بزرگتر از هر بزرگی رود [۵۹۶].
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *