احادیث و سخنان

حدیث امام حسن اهمیت غذای روحی

قال الحسن بن علی علیهماالسلام:
عجبت لمن یتفکر فی ماکوله کیف لا یتفکر فی معقوله، فیجنب بطنه ما یوذیه، و یودع صدره ما یردیه.» [۶۸۰].
امام حسن علیهالسلام فرمود: در شگفتم از کسی که دربارهی خوراکیهای خود اندیشه و تامل میکند و لیکن دربارهی نیازمندیهای فکری و عقلیاش تامل نمیکند، پرهیز میکند از آنچه معدهاش را اذیت مینماید و لکن سینه و قلب خود را از پستترین چیزها پر میکند.
[صفحه ۴۲۴]
پند و اندرز
مردی خدمت امام مجتبی علیهالسلام رسید، گفت: آقا! خانهای تازه ساختهام، دوست دارم در آن منزل جهت تیمن و تبرک داخل شوید و دعا کنید.
امام علیهالسلام به منزلش داخل شد و نگاهی به اطراف کرد و فرمود:
«اخرجت دارک و عمرت دار غیرک احبک من فی الارض و مقتک من فی السماء» [۶۸۱].
ویران کردی خانهی خویش را و آباد کردی خانهی دیگری را که بهترین افراد برای تو در روی زمین است و دشمن تو در آسمانهاست.
[صفحه ۴۲۵]
سه نکتهی اساسی
قال المجتبی علیهالسلام:
«حسن السوال نصف العلم، و مداراه الناس نصف العقل، والقصد فی المعیشه نصف الموونه.» [۶۸۲].
پرسش صحیح و نیکو نیمی از دانش را به فرد مورد سوال خواهد داد. سازش و مدارا نمودن با مردم نیمی از تدبیر و اندیشهی انسانی است. میانهروی و مراعات اقتصاد در زندگی، نیمی از مخارج را کاهش میدهد.
[صفحه ۴۲۶]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *