احادیث و سخنان

حدیث امام حسن رذایل اخلاقی تکبر حرص حسد

در جهت آثار شوم بعضی از رذایل اخلاقی امام مجتبی علیهالسلام فرمود:
«هلاک الناس فی ثلاث: الکبر و الحرص و الحسد، فاالکبر هلاک الدین و به لعن ابلیس، و الحرص عدو النفس و به اخرج آدم من الجنه، و الحسد رائد السوء و منه قتل قابیل هابیل.» [۶۷۲].
سه چیز مردم را به هلاکت میرساند: تکبر، حرص و حسد. خود بزرگ پنداشتن دین انسان را از بین میبرد، همان طوری که شیطان تکبر کرد و دینش نابود شد و منفور گردید. حرص و آز دشمن شخصیت هر فرد است، همان طوری که آدم ابوالبشر به واسطه حرصی که در وی به وجود آمد از بهشت الهی رانده شد. حسد (آرزوی زوال نعمت از دیگران) راهبر بدبختیها و تیرهروزیها است، به واسطهی حسد، قابیل هابیل را کشت.
و در جای دیگر درباره صفت بخل فرمود:
«البخل جامع للمساوی و العیوب و قاطع للمودات من القلوب؛ بخل سرآمد همهی بدیها و زشتیهاست که محبت و دوستی را از دلها جدا مینماید.»
مردی پرسید صفت بخل چیست؟
[صفحه ۴۱۵]
فرمود: «هو ان یری الرجل ما انفقه تلفا و امسکه شرفا [۶۷۳]؛ بخل آن است که انسان آنچه را جمع میکند شرف بداند و هر چه را انفاق میکند تلف بشمارد.»
[صفحه ۴۱۶]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *