احادیث و سخنان

حدیث امام حسن فواید رفت و آمد به مسجد

قال المجتبی علیهالسلام:
«من ادام الاختلاف الی المسجد اصاب احدی ثمان: آیه محکمه و اخا مستفادا و علما مستطرفا، و رحمه منتظره و کلمه تدل علی الهدی، او ترده عن ردی، و ترک الذنوب حبا او خشیه.» [۶۶۸].
کسی که به مسجد رفت و آمد (تردد) داشته باشد، بر یکی – یا بیشتر – از نعمتهای هشتگانه دسترسی پیدا خواهد نمود:
الف) استدلالهای استوار و محکم در امور دینی خود (اعتقادی، فقهی، سیاسی و…).
ب) دستیابی به دوستان سودمندی که تردد با آنها مایه بهرهوری است.
پ) معلومات و دانش تازه و شگفتانگیز.
ت) رحمت و نعمتی که در انتظار اوست.
ث) دستیابی به سخنان هدایت کنندهای که شخص را به ره راست رهبری میکند.
ج) دسترسی به مطالبی که انسان را از پستیها و ضد ارزشها دور میدارد.
[صفحه ۴۰۹]
چ) دوری از گناهان و محرمات یا بدان جهت که ترک گناه را دوست میدارد.
ح) پرهیز از گناه، یا بدان جهت که میترسد [گرفتار عقوبت الهی شود یا آبرو و حیثیت خود را با انجام گناه از بین ببرد.]
[صفحه ۴۱۰]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *