از دیدگاه اهل بیت

حدیث پیامبر اهل بیت حبل الله

این فضیلت بزرگ عترت را با نقل حدیثی توسط یکی از علماء بزرگ اهل سنت (زمخشری) آغاز مینمایم: عن النبی قال فاطمه مهجه قلبی و ابناها ثمره فوادی و بعلها نور بصری و الائمه من ولدها امناء ربی حبل ممدود بینه و بین خلقه من اعتصم بهم نجی و من تخلف عنهم هوی. [۹۱] «پیامبر (ص) میفرماید فاطمه عصاره و خون قلب من است و پسران وی میوهی دل من میباشند و همسرش نور چشم من است، و امامان از فرزندان فاطمه امینهای خدای من هستند آنان طناب آویخته بین خدا و مردم میباشند هر کس به آنان چنگ آویزد نجات مییابد و هر کس از آنان روگرداند سقوط خواهد نمود.».
[صفحه ۷۶]
در این حدیث فرزندان فاطمه (ع) امینهای خدا و عروه الوثقی معرفی شدند، که تنها راه نجات از امواج پرتلاطم خطرها تمسک به عترت معرفی شده است، تنها صراط مستقیم راه عترت عنوان شده است. در این حدیث سخن از امامان و پیشوایان از نسل و فرزندان فاطمه (ع) است. گرچه حدیث به این مضمون فراوان وجود دارد، لیکن ویژگی این حدیث ازآن جهت است که یک عالم بزرگ اهل سنت مانند زمخشری آن را نقل مینماید. آن هم بااین فضایل محوری که اهل بیت و عترت را حبل الله، و امین خدا، و تنها راه نجات از گژ راههها معرفی نموده است! و نیز این حدیث سخن از امامت فرزندان فاطمه دارد که خاستگاه باور تشیع را شکل میدهد. و زمخشری هم گرچه همانند دیگر اهل سنت محب اهل بیت است، لیکن گرایش تشیع ندارد در عین حال این حدیث را با این محتوای عظیم و ملکوتیاش از زبان رسول الله (ص) در شان عترت از جمله امام مجتبی علیه السلام نقل مینماید!
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *