اخلاق و فضائل

خضوع و خشوع امام حسن (ع) در برابر خداوند به هنگام وضو

روایت شده است که امام حسن علیه السلام به هنگام وضو رنگ مبارکش تغییر میکرد، وقتی از ایشان دربارهی این موضوع
پرسیدند، فرمود: قال علیه السلام: انی أرید القیام بین یدی الملک الجبار [ ۲۶۸ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (من آمادهی قیام و برپا
خواستن جهت بندگی در برابر خداوند جبار میشوم.) و در حدیث دیگر آمده است: به هنگام وضو رنگ رخسار امام حسن
علیه السلام زرد شده و اندامش بلرزه میافتاد. وقتی در این باره صحبت شد. [صفحه ۲۰۴ ] قال علیه السلام: حق لمن وقف بین یدی
صاحب » ذی العرش، أن یصفر لونه و ترتعد مفاصله [ ۲۶۹ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (بر آن کس که در برابر صاحب عرش
میایستد، سزاوار است که رنگ رخسارهاش زرد گشته و اندامش به لرزه درآید.) « قدرت
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *