دیدگاه های دیگران

خیانت عبیدالله در جنگ زمان امام حسن

گفتیم که امام او را با ۱۲ هزار سپاهی به سوی معاویه فرستاد تا راه پیشروی او را سد کند و همگان سواران ورزیده و بسیاری از آنها از قاریان قرآن بودند [۲۴۶] البته لشکریان حسن (ع) را برخی تا ۴۰ هزار نفر هم نوشتهاند (طبری) و برخی تا یک صد هزار نفر [۲۴۷] و برخی تا ۷۰ هزار نفر [۲۴۸] و عده لشکریان معاویه را تا ۹۰ هزار نفر هم ذکر کردهاند [۲۴۹] ولی آنچه که به همراه عبیدالله بود همان ۱۲ هزار نفر بود.
[صفحه ۱۸۳]
لشکری را که عبیدالله به جلوگیری آن رفته بود ۶۰ هزار نفر بودند. ولی معاویه شبانگاه با رشوهای معادل یک میلیون درهم او را به سوی خود جذب کرد. او که در آغاز لشکریان معاویه را هزیمت داده بود در برابر پول لرزید. و با عدهای از خاصان به معاویه پیوست [۲۵۰] و او در مسجد در گروه اولین کسانی بود که با امام بیعت کرده بودند!!
قیس پس از فرار عبیدالله برای مردم به امامت جماعت نماز کرد و سخنرانی نمود و گفت سربازان من خدای را شکر کنید که او از میان ما به در رفته است:
– پدرش در جنگ بدر با پیامبر جنگید و اسیر و آنگاه آزاد شد.
– برادرش از سوی علی در بصره حکومت داشت و از مال خدا برای خود کنیز خرید و گریخت
– خود او ولایت یمن را در اختیار داشت و در حمله بسر بن ارطاه فرار کرد و بچههایش کشته شدند.
– و حال هم این چنین خیانت کرده است.
– مردم به صدای بلند تکبیر گفت که خدای را شکر که او رفت [۲۵۱].
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *