حوادث، وقایع، هجرت

دامنه حوادث زمان امام حسن

حوادث دردناکی که بر امت اسلام وارد آمده بود بسیار و شرح تفصیل آن وقت گیر و در عین حال مایه تاثر و ناراحتی است. چه غمناک است وضع کسی که عمری را برای مکتبی مایه بگذارد و از جان و مال و خانواده و فرزندانش بگذرد و در وقت درو کردن، محصولی جز طرد و رد نداشته باشد.
و چه اسفناک وضع و روحیه فرزندی که پدر و مادرش را چون جان عزیز دوست میدارد و مادرش را ضربه خورده در بستر مرگ ببیند و پدرش را تماشاچی میدان داری نابکاران و آنها که عمری را برای بلعیدن اسلام دندان تیز کردند در عین حال خاری در چشم و استخوانی در گلو داشته باشد و حتی حق فریاد زدن نداشته باشد. فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی [۱۲۳].
خانهاش تاریک بود، چون مادر عزیز را از دست داده بود. پدر را در غم مرگ همسر و تنهائی اسلام در سوک. دامان پیامبری (ص) که همیشه برای او خالی بود اینک در زیر خاک و همیشه بر کناره دیدگان اشکها جمع و جاری و اگر نبود صبر و تحمل خدادادی به حسن (ع) و خاندان او، هر فاجعهای میتوانست عامل مرگ و فنای او باشد.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *