فرزندان و نوادگان

دختران امام حسن (ع)

از دختران امام حسن (ع) آن چند تن که شوی گرفتند نامبردار می شوند نخستین ام الحسن است که از جانب مادر نیز با زید بن حسن خواهر بود و به حباله نکاح عبدالله بن زبیر بن العوام درآمد و بعد از قتل عبدالله او را زید برداشته به مدینه آورد چنانکه در احوال زید مرقوم افتاد.
دختر دوم ام عبدالله است و او به حباله‌ی نکاح امام زین العابدین (ع) درآمد و تواند شد که نام ام عبدالله فاطمه باشد بالجمله از زین‌العابدین چهار پسر آورد یکی حسن و دیگر حسین و سه دیگر امام محمد باقر (ع) چهار عبدالله الباهر. و ام عبدالله سخت بزرگوار بود در خبر است که روزی تحت حایطی نشسته بود ناگاه دیوار متمایل شد که بر سر وی فرود آید «فقالت ما اذن الله لک أن تسقط علی فوقف الحایط حتی قامت و خرجت عنه» گفت: ای حایط خداوند ترا رخصت نفرمود که بر من فرود آئی پس دیوار به جای ایستاد تا ام عبدالله برخاست و بیرون شد.
دختر سیم ام سلمه است ابواسحق عمری که از علمای نسابه است گوید ام سلمه به حباله نکاح عمر بن زین العابدین (ع) درآمد و محمد بن حبیب گوید بعمرو بن منذر بن زبیر بن العوام شوی کرد.
دختر چهارم امام حسن (ع) رقیه است و او به عمرو بن منذر بن زبیر بن العوام شوی کرد و از اینجا معلوم می شود که ام سلمه زوجه‌ی عمر بن زین‌العابدین بوده است.
برگزیده کتاب ناسخ التواریخ شرح احوال امام حسن مجتبی(ع) نوشته آقای محمد تقی لسان الملک سپهر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *